dr Ewa Czyż-Gwiazda

adiunkt
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 381
40-069 Katowice

Konsultacje:

UWAGA!

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych i wprowadzeniem procedury prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komunikacji zdalnej, informuję, że:

1.    KONSULTACJE - do czasu odwołania - będą odbywać się zdalnie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: ewa.czyz-gwiazda@uekat.pl);

2.    ZAJĘCIA - do czasu odwołania - realizowane są z wykorzystaniem aplikacji Google Classroom – do korzystania z tej usługi konieczne jest posiadanie konta w domenie uekat.pl. W związku z powyższym proszę studentów o aktywację kont w domenie uekat.pl i dołączenie do zajęć.

3.    ZALICZENIA/EGZAMINY - do czasu odwołania - realizowane j.w. z wykorzystaniem aplikacji Google Classroom

 

Caution!

Dear Students,

1. office hours - until further notice – will be held remotely by e-mail: ewa.czyz-gwiazda@uekat.pl,

2. lectures/classes - until further notice – will be held remotely by Google Classroom application - to use this application, you should have an account in the uekat.pl domain. Therefore, dear students please activate accounts in the uekat.pl domain and join the classes (make sure your status in classroom is active),

3. assessment - until further notice - will be held remotely by Google Classroom application.


KONSULTACJE / OFFICE HOURS

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej, semestr letni 2019/2020 odbędą się w następujących terminach:

(Office hours during the exam session in spring semester 2019/2020 academic year:)

- 10.06.2020, godz. 10.30-12.00

- 20.06.2020, godz. 08.00-09.30

- 24.06.2020, godz. 11.00-12.30