Zdjęcie Krystyna Serafin

dr Krystyna Serafin

starszy wykładowca
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 382
40-069 Katowice

Konsultacje:

 

URLOP:   20.07.2020 - 07.09.2020

 

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ I DECYZJĄ WŁADZ UCZELNI

KONSULTACJE I SEMINARIA ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO DROGĄ MAILOWĄ :

krystyna.serafin@ue.katowice.pl

krystyna.serafin@uekat.pl

- PROSZĘ O PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ Z KONTA Z DOMENĄ UCZELNI:  uekat.pl

 

SESJA  POPRAWKOWA 2019/20:

- wszystkie informacje dotyczące terminu i sposobu zaliczania przedmiotów w ramach letniej sesji zamieszczane są na mojej stronie internetowej !!!

- osoby które będą zdawały przedmioty w Trybie poprawkowym proszę o kontakt mailowy (podanie przedmiotu i trybu studiów) do 7.09.2020.

Termin zaliczeń/egzaminów w sesji poprawkowej:

- dla studentów studiów stacjonarnych .....09.2020

- dla studentów studiów niestacjonarnych - ......09.2020

 

 

 

 

  

                  

                 

            

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Techniki motywacji
 • Komunikowanie w organizacji
 • Procesy podejmowania decyzji menedżerskich
 • Strategie i techniki negocjacji

Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. "Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji", Wydawnictwo Naukowe SOPHIA, Katowice 2016 (współautorstwo J. Moczydłowska)
 2. "Komunikowanie w praktyce. Studia przypadków", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014
 3. "Motywowanie w praktyce. Studia przypadków", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014
 4. "Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane zagadnienia", GWSH, Katowice 2011