Zdjęcie Marta  Martyniak

mgr Marta Martyniak

asystent
ks. bpa St. Adamskiego 7
Bud. N, segment C; pok. 233
40-069 Katowice

Konsultacje:

TRYB POPRAWKOWY: Zarządzanie kapitałem i finansami przedsiębiorstwa, studia niestacjonarne: 20.06.2020, g. 10.00 platforma google classroom Uwaga! Zastrzeżenie: należy skontaktować się z prowadzącym ćwiczenia e-mailowo do dn. 15.06.2020 celem przygotowania testu, przesłania kodu dostępu do platformy i omówienia procedury zaliczenia

 

Konsultacje w sesji letniej:

środy g. 9.00 - 10.30

konsultacje odbywają się on-line: marta.martyniak@ue.katowice.pl w zależności od zgłaszanych potrzeb albo w formie e-maili albo google meet.