Zdjęcie Daniel  Gajda

mgr Daniel Gajda

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 413
40-226 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w dniach:

Data                      godz.                         pok.

04.10.2019            09:50 - 11:00            413B

11.10.2019            09:50 - 11:00            413B

13.10.2019            12:30 - 13:30            413B

18.10.2019            09:50 - 11:00            413B

20.10.2019            10:00 - 10:45            413B

25.10.2019            09:50 - 11:00            413B

08.11.2019            09:50 - 11:00            413B

09.11.2019            10:00 - 10:45            413B

15.11.2019            09:50 - 11:00            413B

17.11.2019            10:00 - 10:45            413B

22.11.2019            09:50 - 11:00            413B

29.11.2019            09:50 - 11:00            413B

06.12.2019            09:50 - 11:00            413B

08.12.2019            10:00 - 10:45            413B

13.12.2019            09:50 - 11:00            413B

20.12.2019            09:50 - 11:00            413B

10.01.2020            09:50 - 11:00            413B

17.01.2020            09:50 - 11:00            413B

18.01.2020            10:00 - 10:45            413B

24.01.2020            09:50 - 11:00            413B

25.01.2020            13:30 - 14:30            413B

31.01.2020            09:50 - 11:00            413B