Krzysztof Wąsek

mgr Krzysztof Wąsek

Asystent
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 413
40-226 Katowice

Konsultacje:

Uwaga: w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresami e-mail: krzysztof.wasek@ue.katowice.pl / krzysztof.wasek@uekat.pl lub za pośrednictwem wygenerowanego linka do aplikacji Google Meet. Aby porozmawiać za pośrednictwem aplikacji Google Meet bardzo proszę o przesłanie informacji na którykolwiek z podanych wyżej adresów mailowych.

Terminy Konsultacji:

Dla studentów stacjonarnych:

- Środy od godziny 11.30 do godziny 13.00

Dla studentów niestacjonarnych:

- 08.11.2020 od godziny 12.00 do godziny 13.30
- 21.11.2020 od godziny 09.15 do godziny 10.45
- 06.12.2020 od godziny 12.00 do godziny 13.30
- 12.12.2020 od godziny 09.15 do godziny 10.45
- 09.01.2020 od godziny 09.15 do godziny 10.45
- 16.01.2020 od godziny 13.30 do godziny 15.00

Zachęcam do kontaktu mailowego lub spotkań za pośrednictwem Google Meet gdzie będzie możliwość dyskusji lub wypracowania rozwiązań trudnych sytuacji.

Formy zaliczeń przedmiotów realizowanych zdalnie są następujące:

STUDIA STACJONARNE:

- S1st. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
Opracowanie zagadnień tematycznych w formie prezentacji multimedialnej + przygotowanie zadania aktywizującego grupę. Zadania będą realizowane przez pozostałą część zespołu (stanowią również wymóg zaliczenia).

- S1st. Socjologia organizacji:
Opracowanie wybranego zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej + przygotowanie zadania aktywizującego grupę. Zadania będą realizowane przez pozostałą część zespołu (stanowią również wymóg zaliczenia).

- S1st. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sieci:
Opracowanie projektu zaliczeniowego na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa sieciowego na podstawie wszystkich wytycznych przekazanych przez prowadzącego.

- S1st. Zarządzanie kulturą organizacyjną:
Opracowanie zagadnień projektowych niezbędnych do otrzymania zaliczenia. Projekt będzie polegał na pracy grupowej nad wybranym przykładem przedsiębiorstwa. Realizacja wytycznych do projektu, które będą przesyłane przez prowadzącego.

- S2st. Negocjacje:
Opracowanie tematu w formie prezentacji multimedialnej + przygotowanie zadania aktywizującego grupę. Zadania będą realizowane przez pozostałą część zespołu (stanowią również wymóg zaliczenia). Dodatkowym elementem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu będą zadania do zrealizowania wysyłane na bieżąco przez prowadzącego przedmiot.

- S2st. Strategie negocjacyjne:
Opracowanie tematu w formie prezentacji multimedialnej + przygotowanie zadania aktywizującego grupę. Zadania będą realizowane przez pozostałą część zespołu (stanowią również wymóg zaliczenia). Dodatkowym elementem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu będą zadania do zrealizowania wysyłane na bieżąco przez prowadzącego przedmiot.

STUDIA NIESTACJONARNE:

- S1ns. Socjologia organizacji:
Opracowanie wybranego zagadnienia w formie prezentacji multimedialnej + przygotowanie zadania aktywizującego grupę. Zadania będą realizowane przez pozostałą część zespołu (stanowią również wymóg zaliczenia).

- S2ns. Negocjacje:
Opracowanie tematu w formie prezentacji multimedialnej + przygotowanie zadania aktywizującego grupę. Zadania będą realizowane przez pozostałą część zespołu (stanowią również wymóg zaliczenia). Dodatkowym elementem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu będą zadania do zrealizowania wysyłane na bieżąco przez prowadzącego przedmiot.

- S2ns. Strategie negocjacyjne:
Opracowanie tematu w formie prezentacji multimedialnej + przygotowanie zadania aktywizującego grupę. Zadania będą realizowane przez pozostałą część zespołu (stanowią również wymóg zaliczenia). Dodatkowym elementem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu będą zadania do zrealizowania wysyłane na bieżąco przez prowadzącego przedmiot.