Zdjęcie Krzysztof  Wąsek

mgr Krzysztof Wąsek

Asystent
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 413
40-226 Katowice

Konsultacje:

Uwaga: w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: krzysztof.wasek@ue.katowice.pl 

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w dniach:

dla studentów studiów stacjonarnych:                                                                                  

Data:                      Godzina:                  Sala:     

20.02.2020             15.00-16.30             413B     

27.02.2020             15.00-16.30             413B     

05.03.2020             15.00-16.30             413B           

19.03.2020             15.00-16.30             413B     

26.03.2020             15.00-16.30             413B     

02.04.2020             15.00-16.30             413B     

16.04.2020             15.00-16.30             413B     

23.04.2020             15.00-16.30             413B     

30.04.2020             15.00-16.30             413B     

07.05.2020             15.00-16.30             413B     

14.05.2020             15.00-16.30             413B     

21.05.2020             15.00-16.30             413B     

28.05.2020             15.00-16.30             413B     

04.06.2020             15.00-16.30             413B     

18.06.2020             15.00-16.30             413B     

25.06.2020             15.00-16.30             413B                                                                                            

dla studentów studiów niestacjonarnych:                                                                         

01.02.2020             16.00-17.30             413B     

19.04.2020             16.00-17.30             413B     

07.06.2020             16.00-17.30             413B     

 

Formy zaliczeń przedmiotów realizowanych zdalnie są następujące:

Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (stacjonarne): Projekt
zaliczeniowy opracowany przez studentów + opracowanie zagadnień z
zakresu międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;

Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (niestacjonarne): Projekt
zaliczeniowy opracowany przez studentów + opracowanie zagadnień z
zakresu międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi;

Szkolenie i doskonalenie personelu (stacjonarne): Projekt zaliczeniowy +
quizy/testy (google classroom) na podstawie źródłowych tekstów
naukowych;

Człowiek w organizacji (stacjonarne): Opracowanie zadań, studiów
przypadków oraz zagadnień z zakresu tematyki dotyczącej funkcjonowania
człowiek w organizacji.