Artykuł pracownika Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego w prestiżowym czasopiśmie

Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, profesor w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, opublikowała w prestiżowym czasopiśmie "Business ans Society" (IF=7,389) współautorski artykuł "Are They Really a New Species? Exploring the Emergence of Social Entrepreneurs Through Giddens’s Structuration Theory".