Artykuły pracowników Katedry Uczenia Maszynowego w czasopismach z Listy A

W ostatnim czasie w czasopismach Entropy (Master Journal List, IF = 2.419) oraz International Transactions in Operational Research (Master Journal List, IF = 4.193) ukazały się:

  • artykuł dr. hab. Jana Kozaka, prof. UE napisany wspólnie z pracownikiem Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz pracownikami Uniwersytetu Śląskiego: Wieczorek W., Kozak J., Strąk Ł., Nowakowski A., pt. "Minimum Query Set for Decision Tree Construction", Entropy, 23(12), 1682, https://doi.org/10.3390/e23121682,
  • artykuł dr. Przemysława Juszczuka napisany wspólnie z pracownikami Instytutu Badań Systemowych PAN: Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D., pt. "Expected mean return-standard deviation efficient frontier approximation with low-cardinality portfolios in the presence of the risk-free asset", International Transactions in Operational Research, https://doi.org/10.1111/itor.13121.

Serdecznie gratulujemy!