Horizon Europe Info Days 2021

Komisja Europejska zaprasza na pierwszą edycję dni informacyjnych programu Horyzont Europa. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.

Każdy z dziewięciu dni poświęcony będzie innemu obszarowi tematycznemu programu: 

  • 28 czerwca – Infrastruktury badawcze
  • 29 i 30 czerwca - Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
  • 30 czerwca - Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
  • 1 lipca - Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
  • 1 lipca -Działania Maria Skłodowska-Curie
  • 2 lipca - Zdrowie
  • 5 i 6 lipca - Klimat, energetyka i mobilność
  • 7 i 8 lipca - Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
  • 9 lipca - Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej

Dni informacyjne będą otwarte dla uczestników bez uprzedniej rejestracji.

Szczegóły