Kolejny projekt finansowany z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

12 maja 2022 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt badawczy "The True Cost of Environmental Risk Exposure to Silesians" (CERES). Projekt został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022.

W ramach projektu Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie gościł prof. Steffena Andersena z Copenhangen Business School. Prof. Andersen poprowadzi sesje mentoringowe dla zespołu realizującego projekt CERES, których celem będzie pomoc i wskazówki w zastosowaniu metody eksperymentu naturalnego w badaniach. Dodatkowo, prof. Andersen poprowadzi serię warsztatów metodycznych pt. "How to examine decision behaviour in laboratory, field and natural experiments" w dn. 30-31 maja 2022 r. oraz wykład otwarty w listopadzie 2022 r. pt. "Once bitten, twice shy: The power of personal experiences in risk taking" /on-line/.

Opiekunem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE a w skład zespołu badawczego projektu CERES wchodzą dr hab. Tomasz Ingram, prof. UEdr Marcin Baron, mgr Rafał Bagiński i mgr Agnieszka Stadnicka.

Sesje mentoringowe w ramach projektu CERES mają charakter otwarty – wszystkie osoby zainteresowane (szczególnie młodzi naukowcy i doktoranci) mogą brać udział w spotkaniach online.

Projekt jest dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022. Kwota dotacji wyniosła 79 468,00 złotych. Więcej informacji na stronie projektu.

Zapisy

Osoby zainteresowane udziałem w otwartych sesjach monitoringowych zespołu (online) i warsztatach metodycznych (onsite) prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 maja 2022 r.