Konferencja "Biznes w kulturze – kultura w biznesie" [relacja]

9 listopada w auli CNTI odbyła się IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Biznes w kulturze – kultura w biznesie" organizowanej przez Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie". Myślą przewodnią tegorocznej Konferencji były "Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem".

9 listopada o godz. 10:15 prof. dr hab. Wojciech Dyduch - prodziekan do spraw Rozwoju Wydziału Zarządzania Naszej Alma Mater, dokonał uroczystego otwarcia IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji "Biznes w kulturze – kultura w biznesie".

Dzięki staraniom Rady Naukowej Konferencji działającej pod kierunkiem dr hab. prof. UE K.Bilińska-Reformat oraz Komitetu Organizacyjnego kierowanego przez Jerzego Stasicę, w murach naszej Alma Mater gościli wybitni przedstawicieli nauki zajmujący się zagadnieniami funkcjonowania instytucji kultury, min. dr hab. M.Sobocińska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr inż. Ł. Wróblewski z WSB w Dąbrowy Górniczej, dr K. Walotek-Ściańska z Akademii Ignatianum w Krakowie, jak również dr K. Maj-Waśniowska, dr B. Grabińska, dr K. Stabryła-Chudzio z UEK w Krakowie.

Drugi panel był inny od wszystkich, gdyż spotkali się w nim przedstawicieli świata kultury, którzy przyjęli zaproszenie moderatora dr M. Wójcik-Jurkiewicz/członka Rady Programowej Konferencji/do "Loży Ekspertów". W "Loży..." zasiedli: Agata Hagno, Małgorzata Majewska, Jacek Filus, Krzysztof Korwin-Piotrowski, Zbigniew Leraczyk, Patryk Tomiczek. Spotkanie to odcisnęło piętno nie tylko na pejzażu kulturalnym naszego regionu, ale i kraju.

Należy podkreślić, że wśród prelegentów znaleźli się również doktoranci Naszej Alma Mater, oraz obecni i byli członkowie ZPiT "Silesianie".

Bardzo dziękujemy prelegentom, przybyłym gościom z krajowych ośrodków nauki, przedstawicielom świata kultury, biznesu, licznemu gronu przysłuchujących się obradom i zadających inspirujące pytania studentom oraz doktorantom Naszego Uniwersytetu i zapraszamy na jubileuszową Konferencję, która już za rok, w listopadzie 2018.