Konferencja nt. procesów internacjonalizacji w gospodarce światowej

W dniu 20 października 2021 r. Katedra Międzynarodowych stosunków Ekonomicznych organizuje XVIII Konferencję Naukową pt. "Procesy Internacjonalizacji w Gospodarce Światowej", która rozpocznie się 20 października 2021 r.

 

Obrady konferencji zostały podzielone na dwie sesje:

  • I Sesja – Podmioty gospodarki światowej w dobie pandemii COVID-19
    Przewodniczenie i moderacja sesji: dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • II Sesja – Procesy Internacjonalizacji w gospodarce światowej XXI w. 
    Przewodniczenie i moderacja sesji: dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH (SGH w Warszawie)

W trakcie Konferencji referaty zaprezentują naukowcy z SGH w Warszawie, UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także pracownicy naszej Uczelni.

Więcej informacji na stronie Konferencji.