Konferencja "Smart Technology and Smart Research"

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do udziału w Konferencji "Smart Technology and Smart Research", która odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w Auli CNTI.

Program konferencji obejmuje wystąpienia profesorów uczestniczących w 11th International Week na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Więcej informacji nt. Intweek

Udział w konferencji jest sposobnością nawiązania bezpośrednich kontaktów w wykładowcami zagranicznymi, celem rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej, wspólnych projektów i publikacji. W trakcie wydarzenia zostaną przestawione wymagania przygotowania monografii nt. Zastosowania metody Case Studies w badaniach naukowych i w dydaktyce.

Konferencja w formie hybrydowej, transmisja zdalna na platformie G-Meet.

Zgłoszenia

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie na adres: malgorzata.pankowska@uekat.pl

Termin zgłoszenia – 22 kwietnia 2022 r.

Prosimy podać w emailu formę uczestnictwa: online/na miejscu.

Więcej informacji na stronie: www.intweek.ue.katowice.pl/smart-technologies-smart-research