Międzyuczelniane seminarium naukowe

16 czerwca 2021 r. odbędzie się międzyuczelniane seminarium naukowe w formule on-line pod kierownictwem dr Agnieszki Dziubińskiej z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem naszej Uczelni.

W trakcie seminarium będzie mowa "O zarządzaniu strategicznym organizacjami w obliczu niepewności... inaczej".

Celem spotkania jest przyjrzenie się emergentnej naturze organizacji i konsekwencjom płynącym dla zarządzania strategicznego organizacjami w warunkach wzrastającej niepewności.

W seminarium uczestniczyć będzie Zespół badawczy kierowany przez dr Agnieszkę Dziubińską oraz zaproszeni Goście – pracownicy naukowi reprezentujący następujące ośrodki naukowe w Polsce: 

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach,
  • Politechnikę Opolską,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Życzymy wielu ciekawych i inspirujących dyskusji.