Nasze czasopismo JEM z nową liczbą punktów MEiN

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, nasze uczelnianie czasopismo Journal of Economics and Management (JEM) ma obecnie 40 pkt. 

Redakcja JEM zachęca wszystkich do lektury i nadsyłania artykułów. Zwraca się też z prośbą o promocję JEM w międzynarodowym środowisku naukowym. Pozyskanie jako autorów badawczy z różnych krajów oraz uzyskanie jeszcze większej liczby cytowań otworzy czasopismu drogę do Scopus i ESCI.

Z aktualnymi statystykami JEM można zapoznać się na stronie Metrics, a do wyszukiwania intersujących artykułów można wykorzystać dedykowaną wyszukiwarkę.

Jednocześnie przypominamy, iż w 2021 roku zmieniony został tryb wydawania JEM:

  • rocznik;
  • wersja online jako podstawowa oraz wersja papierowa (Online & Print versions, Online first, the original version of the journal is online one);
  • tryb ciągły publikowania (CP, Continuous Publishing), co oznacza, że artykuł jest publikowany na stronie internetowej natychmiast, gdy tylko jest gotowy, czyli zrecenzowany, zatwierdzany przez redaktora, po korekcie językowej, zredagowany, po składzie, sprawdzony i po nadaniu numeru DOI.

W 2021 rozpoczęliśmy współpracę ze znanym wydawcą prac naukowych De Gruyter i JEM jest dostępny na profesjonalnej, znanej w środowiskach akademickich platformie wydawniczej Sciendo

Serdecznie zapraszamy do współpracy i liczymy na wsparcie!