O psychologii podejmowania ryzyka z prof. Sebastianem Ebertem

W dniach 19 października - 30 listopada br., prof. Sebastian Ebert, wybitny młody naukowiec z Niemiec, będzie gościem naszej Uczelni, wygłaszając cykl wykładów i seminariów dla studentów, doktorantów i pracowników.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach:

  • 19.10.2021, godz. 11:40 Wykład pt. "What is behavioural economics?" dla pracowników oraz studentów UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
  • 21.10.2021, godz. 11:40 Wykład nt. psychologii podejmowania ryzyka dla pracowników oraz studentów UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
  • 25.10.2021, godz. 09:40 Wykład pt. "What is behavioural finance?" dla pracowników oraz studentów UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
  • 25.10.2021, godz. 17:30 Wykład pt. "Decision Making When Things Are Only a Matter of Time" w ramach wydarzenia "Research Seminar Days. New Frontiers in Economics, Finance and Management" dla pracowników oraz studentów UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
  • 08.11.2021, godz. 17:30 Wykład pt. "Skewness Preferences in Choice Under Risk: Pi-CAPM – The classical CAPM with Probability Weighting and Skewed Assets" w ramach wydarzenia "Research Seminar Days. New Frontiers in Economics, Finance and Management" dla pracowników oraz studentów UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj
  • 18.11.2021, godz. 16:15 Wykład dla studentów studiów doktoranckich nt. psychologii podejmowania ryzyka, spotkanie dostępne tutaj
  • 18.11.2021, godz. 17:45 Seminarium nt. sztuki pisania artykułów do czasopism z dziedziny ekonomii i finansów dla doktorantów UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj 
  • 18.11.2021, godz. 19:15 Seminarium pt. "What matters for an international academic career?" dla młodych naukowców oraz studentów działających w kołach naukowych UE Katowice i Politechniki Śląskiej, spotkanie dostępne tutaj

Wszystkie spotkania będą realizowane w formule zdalnej i odbywają się w ramach projektu "Psychologia podejmowania ryzyka". Szczegółowe informacje nt. przedsięwzięcia dostępne na stronie www.ue.katowice.pl/sebastianebert


Merytorycznym opiekunem projektu jest dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, prof. UE, która realizuje tę inicjatywę przy wsparciu Biura Internacjonalizacji oraz dr hab. Julii Włodarczyk, prof. UE i dr hab. Dominiki Bochańczyk-Kupki, prof. UE.

Projekt dofinansowany  jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022. Kwota dotacji wyniosła 28452,00 zł.