Publikacja pracowników Katedry Uczenia Maszynowego w renomowanym czasopiśmie "Entropy"

Praca pod tytułem: "Real-World Data Difficulty Estimation with the Use of Entropy" została opracowana w poprzednim semestrze przy zaangażowaniu wszystkich (będących wtedy pracownikami katedry) osób: dr Przemysław Juszczuk, dr hab. Jan Kozak, dr Grzegorz Dziczkowski, mgr Szymon Głowania, dr Tomasz Jach, dr Barbara Probierz. Publikacja była pierwszą z cyklu wspólnych prac katedralnych.

Czasopismo umieszczone jest na Liście Filadelfijskiej i posiada wskaźnik Impact Factor ISI: 2.524 oraz jest punktowane według MNiSW na 100 pkt., doi.org/10.3390/e23121621.