Rachunkowość krajów Europy Środkowo-Wschodniej w badaniach wybitnego naukowca

W dniach 7 października - 15 listopada br. prof. Catalin Albu, europejski specjalista z zakresu rachunkowości krajów postkomunistycznych, wygłosi cykl wykładów i seminariów dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach:

  • 7 października 2021 r., godz. 17:30 - Wykład dla doktorantów UE Katowice pt. "The Use of Theory and Incorporating Context into Writing Accounting Papers".
  • 4 listopada 2021 r. godz. 17:00 - Seminarium z kołem naukowym GlobFin dla studentów UE Katowice pt. "How to do your first research project in accounting? A few clues/hints for young researchers".
  • 9 listopada 2021 r. godz. 11:40 - Wykład dla studentów UE Katowice oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Oddział Zamiejscowy w Chorzowie), pt. „Benefits of, and challenges to, the IFRS application in post-communist countries”.
  • 13 listopada 2021 r.  godz. 16:15 - Wykład dla studentów UE Katowice oraz  Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Oddział Zamiejscowy w Chorzowie), pt. "Accounting Internalization Efforts in Post-Communist Countries".

Wszystkie spotkania będą realizowane w formule zdalnej, link dostępny pod adresem: meet.google.com/rnr-gbwt-mfs

Te niecodzienne spotkania są realizowane w ramach projektu "Dążenia do umiędzynarodowienia rachunkowości (w badaniach i w praktyce) w krajach postkomunistycznych". Szczegółowe informacje nt. przedsięwzięcia dostępne na stronie: www.ue.katowice.pl/catalinalbu

Merytorycznym opiekunem projektu jest dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE, która realizuje tę inicjatywę przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.

Projekt dofinansowany  jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2019-2022. Kwota dotacji wyniosła 6 650,00 zł.