Spotkanie nt. awansów naukowych w świetle ustawy 2.0

Zapraszamy wszystkich pracowników: magistrów, doktorów oraz pracowników ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora na spotkanie "Awanse naukowe w świetle ustawy 2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce", które odbędzie się 10 grudnia (wtorek) o godz. 15.20 w auli A w budynku A. Przedmiotem spotkania będą zagadnienia związane z nowymi przepisami i zasadami procedowania postępowań doktorskich oraz habilitacyjnych.