Spotkanie partnerów projektu PROMINENCE

W dniach 26-27 września 2019 r. w Centrum Nowych Technologii Informatycznych odbyło się transnarodowe spotkanie partnerów międzynarodowego projektu Promoting Mindful Encounters Through Intercultural Competence And Experience.

Projekt PROMINENCE: Promoting Mindful Encounters Through Intercultural Competence And Experience finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

Partnerami projektu jest osiem uniwersytetów europejskich:

  • Seinäjoki University of Applied Sciences
  • Aschaffenburg University of Applied Sciences
  • University of Economics in Varna, Bulgaria
  • University of Economics in Bratislava, Slovakia
  • Univesity of Savoie Mont Blanc, France
  • University of Debrecen, Hungary
  • University of Economics in Katowice

Projekt PROMINENCE w swoich założeniach odnosi się do kluczowych celów polityki UE dotyczących szkolnictwa wyższego, otwierając nowe możliwości współpracy między nauczycielami, uczniami i pracodawcami. Celem projektu jest poprawa procesu dydaktycznego studentów w obszarze komunikacji międzykulturowej celem wzbogacenia rynku pracy o dobrze przygotowanych absolwentów w zakresie projektowania i realizacji procesów internacjonalizacji MŚP.

Zespół projektowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach tworzą pracownicy Katedry Badań Konsumpcji: dr hab. Justyna Matysiewicz prof. UE, prof. dr hab. Sławomir Smyczek, i pracownik Centrum Informatycznego mgr Zbigniew Lekacz.