Stacjonarne i zdalne staże dydaktyczne w ramach projektu Power-Kompetencje

W związku z realizacją projektu pn. "Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informujemy o rozpoczętym kolejnym naborze pracowników na staże dydaktyczne w krajowych i zagranicznych uczelniach.

Do udziału zapraszamy nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i są zatrudnieni na stanowisku asystenta lub adiunkta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na podstawie umowy o pracę.

Staże mogą być realizowane zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

Szczegółowy regulamin naboru, zasady realizacji staży oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie projektu.

Termin składania dokumentów: 15 lipca 2021 r.

Zapraszamy do aplikowania!