Sympozjum Kół Naukowych organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

PTE Odział Katowice serdecznie zaprasza do udziału w "Sympozjum Kół Naukowych. Biznes i Nauka w czasach pandemii - wnioski, wyzwania, szanse i zagrożenia", które odbędzie się 27 stycznia 2022 r. w Hotelu Vienna House Easy Katowice w godz. 9:00-15:00. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w Sympozjum weźmie udział: dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE z Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, który jednocześnie wraz z JM Rektor prof. dr hab. inż. Celiną M. Olszak zasiada w Radzie Programowej wydarzenia. 

Uwaga:

  1. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 40. W przypadku braku wolnych miejsc, osoba nowo zgłoszona zostanie wpisana na tzw. listę rezerwową.
  2. Zgłoszenie obejmuje uczestnictwo indywidualne lub zbiorowe, tj. Opiekuna/Przewodniczącego wraz z reprezentacją Koła w liczbie 2 osób.
  3. Osoby zgłaszające się proszone będą o wypełnienie:
  • "oświadczenia uczestnika" pod kątem RODO i odpowiedzialności wiążącej się z respektowaniem zasad służących zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie pandemii,
  • "zgody na wykorzystanie wizerunku"  m.in. w kontekście zdjęć lub filmów, które mogą, ale nie muszą zostać opublikowane na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz na stronach: www.facebook.com i pl.linkedin.com służących promocji PTE w Katowicach.

Prosimy również o zabranie maseczek ochronnych.

Organizatorzy informują, że rozpoczęto prace przygotowawcze nad nową stroną internetową PTE w Katowicach, której wybrane systemy informatyczne odpowiedzialne będą za bezpośrednią rejestrację na wydarzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na załączonych plakatach.