Wykład otwarty pt. "Germany and the Visegrad Group: from Asymmetry to Complementarity?"

Zapraszamy na wykład otwarty, który odbędzie się w formie zdalnej 31 maja 2021 r. o godz. 10:10. Wykład, który poprowadzi dr hab. Sebastian Płóciennik w języku angielskim, ma charakter otwarty. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa studentów, doktorantów oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką eurosceptycyzmu.

Dr hab. Sebastian Płóciennik jest pracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką oraz integracją gospodarczą w Europie. 31 maja br. w godz. 10:0-11:10 prelegent wygłosi wykład pt. "Germany and the Visegrad Group: from Asymmetry to Complementarity?"

Link do spotkania: https://meet.google.com/tsi-mnsh-veh 

Spotkanie odbywa się w ramach międzynarodowego projektu naukowego V4 Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i realizowany przez cztery uczelnie publiczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (partner koordynujący), Uniwersytet Mendla w Brnie, Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie i Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie.

Więcej informacji o projekcie:
https://v4cooperation.eu/pl/projekt/