Zaproszenie do udziału w Konferencji ZBIT’2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji ZBIT’2021, Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - NAUKA & BIZNES", która odbędzie się 5 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Nowa Aula Budynek N przy ul. Adamskiego (wejście od Koszarowej). Tematem Konferencji ZBIT’2021 jest "Computer Forensics – Informatyka śledcza w teorii i praktyce".

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, transmisja zdalna realizowana będzie na platformie G-Meet.

Najważniejsze informacje:

  • Aktywni uczestnicy otrzymają nagrody w trakcie i po Konferencji.
  • Udział w Konferencji jest bezpłatny dla osób z UE w Katowicach, ISACA oraz IIA
  • Rejestracja na Konferencję jest obowiązkowa: katalogstron.ue.katowice.pl/zbit
  • Osobom zarejestrowanym link do konferencji zostanie wysłany 4 listopada 2021 r.
  • Uczestnikom zostaną wysłane certyfikaty udziału w Konferencji
  • Dla pracowników środowiska akademickiego zaproszenie do publikacji artykułów w Applied Science (70 pkt)

Więcej informacji: katalogstron.ue.katowice.pl/zbit