Szablony stron www jednostek Uczelni

W odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia podstron w naszej domenie przygotowany został przewodnik po obowiązujących szablonach stron jednostek administracyjnych i katedr.

Informujemy, że zgodnie z pismem okólnym JM Rektora nr 1-17 z dn. 28 kwietnia 2017 r. każda jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej w serwisie www.ue.katowice.pl, na której znajdują się informacje o podstawowych zadaniach jednostki, a także dane kontaktowe pracowników. Jednostki nie posiadające swojej strony proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku.

W zależności od rodzaju jednostki przygotowane zostały stosowne przewodniki. Proszę wybrać interesującą pozycję: