Zakładka "Pracownicy Katedry"

Poniżej przedstawiamy wzór zakładki "Pracownicy Katedry" oraz przykładową stronę pracownika naukowego. Zarówno tabela z wykazem pracowników, jak również indywidualna wizytówka pracownika naukowego mają ściśle określony układ i wygląd, których należy przestrzegać.

 

Przykładowa tabela przedstawiająca listę wszystkich pracowników katedry

Zawarte w tabeli nazwiska pracowników stanowią odnośniki (hiperłącza) odnoszące do indywidualnych wizytówek poszczególnych osób. Dodawaniem oraz usuwaniem wizytówek pracowników naukowo-dydaktycznych zajmuje się Biuro Komunikacji Marketingowej (za aktualizację danych kontaktowych i konsultacji odpowiadają pracownicy Katedry). W przypadku zatrudnienia nowej osoby lub zakończenia umowy z pracownikiem, należy zgłosić jego dodanie/usunięcie z bazy pracowników na adres: info@ue.katowice.pl

Tabela przedstawiająca wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych

Przykładowa wizytówka nauczyciela akademickiego

Wizytówka pracownika naukowo-dydaktycznego

Podstawowymi elementami wizytówki pracownika katedry są informacje teleadresowe (1) oraz konsultacje (2). 

Elementami widoku rozszerzonego (opcjonalnego) są: zdjęcie (3) oraz Informacje dodatkowe (4), obejmujące: informacje podstawowe, dorobek naukowy oraz informacje dodatkowe.

Pola te w wersji podstawowej są wyłączone. Aktywowane są one na prośbę pracowników, którzy samodzielnie edytują swoje wizytówki lub redaktorów strony katedry. 

Pracownicy Katedry mogą uzyskać dostęp do samodzielnego edytowania swoich wizytówek poprzez przekazanie odpowiedniego wniosku do Biura Komunikacji Marketingowej. 

Istnieje możliwość zaprezentowania na stronie katedry wizytówek doktorantów, analogicznie do wizytówek pracowników, jednak nie jest to obligatoryjne.