Ujednolicenie stron www jednostek Uczelni

W odpowiedzi na potrzebę ujednolicenia podstron w naszej domenie przygotowany został przewodnik po obowiązujących szablonach stron jednostek administracyjnych i katedr.

Informujemy, że zgodnie z pismem okólnym JM Rektora nr 1-17 z dn. 28 kwietnia 2017 r. każda jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma obowiązek prowadzenia swojej strony internetowej w serwisie www.ue.katowice.pl, na której znajdują się informacje o podstawowych zadaniach jednostki, a także dane kontaktowe pracowników. Jednostki nie posiadające swojej strony proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku.

Poniżej przedstawiamy obowiązujące elementy wyglądu stron jednostek.

Dla katedr obowiązują 4 stałe obszary zgodnie z legendą przedstawioną na poniższej grafice:

Legenda: 

 1. W tym miejscu na każdej stronie powinny znaleźć się informacje kontaktowe: nazwa katedry, adres, numer telefonu i adres e-mail w formie przedstawionej powyżej.

 2. Poniżej informacji kontaktowych proponujemy umieszczenie aktualności danej katedry. Pozycja ta nie jest jednak obligatoryjna.

 3. W menu po lewej stronie na pierwszym miejscu powinny znaleźć się informacje ogólne odnośnie katedry, a następnie (na drugiej pozycji) informacje na temat pracowników (opcjonalnie z informacjami i godzinami konsultacji). Zakładki te powinny mieć nazwy: 

  • „Informacje wstępne” – dla pierwszego odnośnika
  • „Pracownicy katedry” lub „Pracownicy katedry – konsultacje” dla odnośnika drugiego.

  UWAGA - wygląd zakładki oraz sposób zamieszczania informacji o pracownikach katedr w chwili obecnej pozostaje bez zmian.


 4. Na dole menu powinien znaleźć się odnośnik do informacji kontaktowych.

 5. Pozostałe odnośniki w menu po lewej stronie są opcjonalne. Istotne jest jedynie, by były one umieszczone pomiędzy obowiązkowymi punktami.
  UWAGA - Przed przystąpieniem do tworzenia podstrony dla wydarzeń (np. konferencje) w strukturze strony katedry prosimy o konsultację z Działem Nowych Mediów w celu ustalenia najdogodniejszej formy prezentacji tych treści.

Poniżej przedstawiamy nowy projekt zakładki "Pracownicy Katedry" oraz przykładową stronę pracownika naukowego

Nowy system "Pracownik" wraz ze zmianą wyglądu wizytówek pracowników naukowych będzie wdrażany wkrótce na każdym wydziale i w każdej katedrze.

Szczegółowy harmonogram prac wraz z instrukcją aktualizowania danych pracowników oraz konsultacji zostanie przedstawiony w stosownym czasie.

Przykładowa strona pracownika naukowego

Dla jednostek administracyjnych obowiązują 3 stałe obszary przedstawione poniżej:

Legenda:

 1. W tym miejscu na każdej stronie powinny znaleźć się informacje ogólne (w przypadku jednostek świadczących usługi komercyjne powinny to być informacje ogólne (opcjonalnie z grafiką) możliwie skrócone o charakterze promocyjnym).

 2. W menu po lewej stronie na pierwszym miejscu zalecamy umieszczenie informacji odnośnie zadań jednostki z nazwą: „Zadania Biura”/ „Zadania jednostki”/ „Zadania [nazwa jednostki]” (w przypadku jednostek komercyjnych w tym miejscu powinny znaleźć się informacje ogólne (mogą być ponowione ze strony głównej) rozszerzone o informacje odnośnie zadań jednostki. Proponujemy również 3 możliwe nazwy zakładki: „O jednostce”/ „O nas”/ „O [nazwa jednostki]”).

 3. Na dole menu powinien znaleźć się odnośnik do informacji kontaktowych.

Jeżeli jednostka posiada, prowadzi i redaguje aktualności, wyświetlane są one na stronie głównej jednostki, pod informacjami ogólnymi (pkt.1).

1. Na pierwszym miejscu zalecamy umieszczenie ogólnych informacji kontaktowych.

Przykład:

Biuro Ujednolicania Stron Jednostek

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 
Budynek Z, pok. 001, 002, 003

2. Poniżej powinny znaleźć się informacje odnośnie adresu korespondencyjnego.

Adres do korespondencji

ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice 

3. Ostatnim obowiązkowym punktem jest lista kontaktów ze szczegółowymi informacjami kontaktowymi zatytułowana "Pracownicy"

Każdy pracownik powinien zostać dodany przez element zawartości "adres", gdzie podane zostaną następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • numer budynku oraz pokoju,
 • stanowisko.

Zachęcamy również do uzupełnienia profilu o informacje dodatkowe oraz o dodawanie zdjęć każdego pracownika. Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące umieszczanych zdjęć:

 • plan średni – sposób kadrowania fotografii  polegający na jednoczesnym pokazaniu postaci ludzkiej od pasa do miejsca tuż nad głową,
 • tło w neutralnym odcieniu,
 • rozdzielczość: minimum 346x452 pikseli.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wygląd informacji w zakładce "kontakt":

Kontakt

Biuro Ujednolicania Stron Jednostek

ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice 
Budynek Z, pok. 001, 002, 003

Adres do korespondencji

ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice 

Pracownicy

Anna Kowalska

Kierownik
ul. 1 Maja 50
Budynek: A; pok. 2
40-287 Katowice
+48 32257-7000

 • koordynator projektów naukowych
 • rozliczenia międzynarodowe 
Photo of Jan Nowak

Jan Nowak

Zastępca kierownika
ul. 1 Maja 50
Budynek: A; pok. 1
40-287 Katowice
+48 32257-7000

 • publikowanie informacji na stronie www i w mediach własnych
 • analityka internetowa, parametryzacja
 • obsługa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
 • Przykładowe jednostki, które posiadają poprawnie skonfigurowaną zakładkę "kontakt":

  Biuro Komunikacji Marketingowej

  Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

  Biuro Badań i Projektów Naukowych

  1. Na pierwszym miejscu zalecamy umieszczenie informacji kontaktowych o tytule "Kontakt".

  Każdy pracownik powinien zostać dodany przez element zawartości "adres", gdzie podane zostaną następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • numer budynku oraz pokoju,
  • stanowisko.

  Zachęcamy również do uzupełnienia profilu o informacje dodatkowe oraz o dodawanie zdjęć każdego pracownika. Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące umieszczanych zdjęć:

  • plan średni – sposób kadrowania fotografii  polegający na jednoczesnym pokazaniu postaci ludzkiej od pasa do miejsca tuż nad głową,
  • tło w neutralnym odcieniu,
  • rozdzielczość: minimum 346x452 pikseli.

  2. Poniżej powinny znaleźć się informacje odnośnie adresu korespondencyjnego.

  Poniżej przedstawiamy przykładowy wygląd informacji w zakładce "kontakt":

  Kontakt

  Photo of Bronisław Kontaktowy

  Bronisław Kontaktowy

  Stanowisko ds. Pomocy w Tworzeniu Zakładki Kontakt
  ul. 1 Maja 50
  Budynek: A; pok. 1
  40-287 Katowice
  +48 32257-7000

  Adres do korespondencji

  ul. 1 Maja 50,
  40-287 Katowice 

  Przykładowe jednostki, które posiadają poprawnie skonfigurowaną zakładkę "kontakt":

  Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych - Kwestor

  Zastępca Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem

  Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

  1. Dla wszystkich jednostek obowiązkowe jest umieszczenie nazwy jednostki na pierwszym miejscu na stronie głównej:

  2. Na podstronach zalecamy umieszczenie w tym miejscu informacji o sekcji, w której użytkownik obecnie się znajduje: