Poprawne tytułowanie stron

1. Dla wszystkich jednostek obowiązkowe jest umieszczenie nazwy jednostki na pierwszym miejscu na stronie głównej:

2. Na podstronach zalecamy umieszczenie w tym miejscu informacji o sekcji, w której użytkownik obecnie się znajduje: