1. Na pierwszym miejscu zalecamy umieszczenie informacji kontaktowych o tytule "Kontakt".

Każdy pracownik powinien zostać dodany przez element zawartości "adres", gdzie podane zostaną następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • numer budynku oraz pokoju,
  • stanowisko.

Zachęcamy również do uzupełnienia profilu o informacje dodatkowe oraz o dodawanie zdjęć każdego pracownika. Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące umieszczanych zdjęć:

  • plan średni – sposób kadrowania fotografii  polegający na jednoczesnym pokazaniu postaci ludzkiej od pasa do miejsca tuż nad głową,
  • tło w neutralnym odcieniu,
  • rozdzielczość: minimum 346x452 pikseli.

2. Poniżej powinny znaleźć się informacje odnośnie adresu korespondencyjnego.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wygląd informacji w zakładce "kontakt":

Kontakt

Photo of Bronisław  Kontaktowy

Bronisław Kontaktowy

Stanowisko ds. Pomocy w Tworzeniu Zakładki Kontakt
ul. 1 Maja 50
Budynek: A; pok. 1
40-287 Katowice
+48 32257-7000

Adres do korespondencji

ul. 1 Maja 50,
40-287 Katowice 

Przykładowe jednostki, które posiadają poprawnie skonfigurowaną zakładkę "kontakt":

Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych - Kwestor

Zastępca Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego