Układ stron jednostek administracyjnych - wzór

Dla jednostek administracyjnych obowiązują 3 stałe obszary przedstawione poniżej:

Legenda:

  1. W tym miejscu na każdej stronie powinny znaleźć się informacje ogólne (w przypadku jednostek świadczących usługi komercyjne powinny to być informacje ogólne (opcjonalnie z grafiką) możliwie skrócone o charakterze promocyjnym).

  2. W menu po lewej stronie na pierwszym miejscu zalecamy umieszczenie informacji odnośnie zadań jednostki z nazwą: „Zadania Biura”/ „Zadania jednostki”/ „Zadania [nazwa jednostki]” (w przypadku jednostek komercyjnych w tym miejscu powinny znaleźć się informacje ogólne (mogą być ponowione ze strony głównej) rozszerzone o informacje odnośnie zadań jednostki. Proponujemy również 3 możliwe nazwy zakładki: „O jednostce”/ „O nas”/ „O [nazwa jednostki]”).

  3. Na dole menu powinien znaleźć się odnośnik do informacji kontaktowych.

Jeżeli jednostka posiada, prowadzi i redaguje aktualności, wyświetlane są one na stronie głównej jednostki, pod informacjami ogólnymi (pkt.1).