Układ stron katedr - wzór

Dla katedr obowiązują 4 stałe obszary zgodnie z legendą przedstawioną na poniższej grafice:

Legenda: 

 1. W tym miejscu na każdej stronie powinny znaleźć się informacje kontaktowe: nazwa katedry, adres, numer telefonu i adres e-mail w formie przedstawionej powyżej.

 2. Poniżej informacji kontaktowych proponujemy umieszczenie aktualności danej katedry. Pozycja ta nie jest jednak obligatoryjna.

 3. W menu po lewej stronie na pierwszym miejscu powinny znaleźć się informacje ogólne odnośnie katedry, a następnie (na drugiej pozycji) informacje na temat pracowników (opcjonalnie z informacjami i godzinami konsultacji). Zakładki te powinny mieć nazwy: 

  • „Informacje wstępne” – dla pierwszego odnośnika
  • „Pracownicy katedry” lub „Pracownicy katedry – konsultacje” dla odnośnika drugiego.

  UWAGA - wygląd zakładki oraz sposób zamieszczania informacji o pracownikach katedr w chwili obecnej pozostaje bez zmian.


 4. Na dole menu powinien znaleźć się odnośnik do informacji kontaktowych.

 5. Pozostałe odnośniki w menu po lewej stronie są opcjonalne. Istotne jest jedynie, by były one umieszczone pomiędzy obowiązkowymi punktami.
  UWAGA - Przed przystąpieniem do tworzenia podstrony dla wydarzeń (np. konferencje) w strukturze strony katedry prosimy o konsultację z Działem Nowych Mediów w celu ustalenia najdogodniejszej formy prezentacji tych treści.