Prof. UE dr hab. Adam Drobniak

dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

Kierownik Katedry; Profesor nadzwyczajny
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 161
40-069 Katowice

Konsultacje:

Od 14 marca 2020 roku konsultacje z pracownikami UE Katowice odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną do odwołania.

Konsultacje i seminaria realizowane są z wykorzystaniem platformy Google Meet. Dla Seminariów i Konsultacji utworzono stosowne przedmioty w Classroomie wraz z linkami połączeń.

W semestrze letnim 2020/2021, konsultacje odbywają się w czwartki w godzinach 17.00-18.30.

W przypadku konsultacji do połączenia proszę wykorzystać link znajdujący się w Google Classroom w nagłówku kursu: "Konsultacje":
kod zajęć: r5x32yr
link do Meet: meet.google.com/lookup/c5kevnq26p

Wszyscy studenci z którymi prowadzę zajęcia, w tym seminarzyści otrzymali zaproszenia do dołączenia do Konsultacji.

Proszę zawsze łączyć się z wykorzystaniem konta w domenie uekat.pl.

Osoby zainteresowane pilnym kontaktem proszę o maila na adres: adam.drobniak@ue.katowice.pl.

Zajmowane stanowiska

  • stały doradca ekonomiczno-strategiczny Miasta Katowice,
  • członek Rady Gospodarczej Rozwoju MŚP w Katowicach,
  • członek Regional Studies Asscociation o statusie ‘fellowship’,
  • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
  • koordynator specjalności w UE Katowice: Programowanie Rozwoju Miast,
  • koordynator prac nad Strategią Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Strategią Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Specjalizacja naukowo-badawcza


Specjalizacja naukowa w zakresie kreowania projektów strategicznych w miastach oraz wdrażania nowych koncepcji rozwoju. Autor ponad 120 prac naukowych oraz 80 prac na rzecz praktyki, w tym: strategii, programów, projektów, badań ewaluacyjnych, m.in.: Program rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027 (2017); Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowca (2015); Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną (2015); Raport o stanie miasta Katowice (2014); Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim (2014); Kierunki wzmacniania atrakcyjności Katowic dla branż innowacyjnych (2013); Cele i kierunki zmian struktury przestrzennej Miasta Jaworzno (2013); Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (2013); Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Nowego Krakowa (2012); Ustalenia strategiczne dla współpracy systemowej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego (2011).