Dr Artur Ochojski

dr Artur Ochojski

Wykładowca
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 163
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim:

- wtorek - 13.30-14.15

- sobota / niedziela - 13.30-14.15

- każdy inny termin uzgodniony indywidualnie.

Uprzejmie proszę o kontakt mailowy w sprawie konsultacji i uzyskania linku do spotkania.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • studia foresightowe,
 • strategie rozwoju gminy,
 • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu,
 • zarządzanie usługami publicznymi,
 • smart city.

Zajmowane stanowiska

 • członek European Regional Science Association - Sekcja Polska (od 2013); Prezes Zarządu (2016-2019 i 2020-2023),
 • członek Rady European Regional Science Association (ERSAC) (od 2016),
 • członek Zarządu European Regional Science Association (skarbnik od 2021)
 • członek Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej, KPZK PAN (od 2011),
 • członek Komitetu Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, KPZK PAN o/Katowice (od 2011)
 • członek Urban Economics Association (od 2011),
 • manager projektów międzynarodowych w GAPR sp. z o.o. (od 2017)
 • członek Śląskiej Rady Innowacji (od 2008),
 • członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej (2003-2010).

 

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

ekonomia miejska, teorie wzrostu i rozwoju miast i regionów, polityka miejska i regionalna, model ekonomiczny miasta inteligentnego,  współrządzenie i współzarządzanie w obszarach miejskich (governance),  innowacje i zarządzanie publiczne w samorządzie terytorialnym, specjalizacja regionalna, inteligentne specjalizacje, smart city,  biznes-nauka-samorząd-społeczność (quadruple helix)

Publikacje

Aktualne informacje na temat publikacji i projektów można znaleźć w: