Prof. zw. dr hab. Florian Kuźnik

prof. dr hab. Florian Kuźnik

Profesor zwyczajny
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 166
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje i seminaria realizowane są z wykorzystaniem platformy Google Meet.

Konsultacje we wrześniu 2021 r. odbywają się w środy w godzinach od 9:50 do 11:20. 

Do połączenia proszę wykorzystać link znajdujący się w Google Classroom w nagłówku kursu:

"F. Kuźnik - seminaria i konsultacje" (kod zajęć: bwisvd3).

Seminarzyści otrzymali zaproszenia do dołączenia do tego kursu.
Osoby zamierzające skorzystać z konsultacji powinny dołączyć przez podanie kodu zajęć lub wykorzystanie linku:  classroom.google.com/c/MTgyMjEzMTc3MTA2

Proszę zawsze łączyć się z wykorzystaniem konta w domenie uekat.pl.

 

Egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej: 

Zarządzanie usługami publicznymi
I termin: 25.06.2021, 9:00
II termin: 28.06.2021, 9:00

Gospodarka regionalna
I termin: 25.06.2021, 10:30
II termin: wrzesień 2021

Planowanie przestrzenne
I termin: 25.06.2021, 12:00
II termin: wrzesień 2021

Infrastruktura techniczna w gospodarce przestrzennej
I termin: 25.06.2021, 13:30
II termin: 28.06.2021, 10:30

Wszystkie egzaminy organizowane są w formie testu on-line.
Link zostanie opublikowany na platformie Classroom wykładu.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym,
 • zarządzanie usługami publicznymi,
 • ekonomika miasta,
 • gospodarka przestrzenna.

Zajmowane stanowiska

 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN,
 • członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,
 • członek honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 • członek Kapituły Nagrody Lux ex Silesia,
 • lider i uczestnik międzynarodowych i krajowych programów badawczych i eksperckich,
 • współautor studiów strategicznych związanych z opracowywanymi przez władze lokalne i regionalne strategiami rozwoju i programami operacyjnymi,
 • autor i współautor licznych ekspertyz na rzecz władz regionu, resortów gospodarki i rozwoju regionalnego oraz Parlamentu Europejskiego,
 • doświadczony moderator pracy warsztatowej i animator pracy grupowej,
 • aktywny uczestnik procesów rozwojowych w Uczelni(1993-1996: prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, 1996-1999: prorektor ds. nauki, 1999-2002: dziekan Wydziału Ekonomii, 2002-2008 rektor, obecnie: przewodniczący senackiej komisji ds. rozwoju oraz senackiej komisji ds. tradycji).

Specjalizacja naukowo-badawcza

ekonomia miejska i regionalna, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, polityka regionalna