mgr Justyna Szymańska

mgr Justyna Szymańska

Asystent
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 158
40-069 Katowice

Konsultacje:

W czasie letniej sesji egzaminacyjnej konsultacje odbywają się poprzez pocztę elektroniczną (od poniedziałku do piątku) lub w Google Classroom (Google Meet). Kod pokoju: iz4dnrw. Konsultacje przez Google Meet odbywają się w ustalone wcześniej dni i godziny.

W sprawach wyrównywania różnic programowych, powtarzania semestru, zaliczeń w drugim terminie etc. studenci proszeni są o kontakt pocztą elektroniczną.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Analiza rynków nieruchomości
  • Biznesplan
  • Ekonomia sektora publicznego
  • Gospodarka regionalna
  • Studia prospektywne i analiza strategiczna
  • Wspieranie rozwoju miast - polityki regionalne, krajowe i europejskie
  • Zarządzanie strategiczne