mgr Klaudia Plac

mgr Klaudia Plac

Asystent
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 158
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje (on-line) dla studentów studiów stacjonarnych w semestrze letnim 2021/2022:

poniedziałek godz.: 17.20-18.05 - pokój konsultacyjny (informacje poniżej)

Konsultacje (on-line) dla studentów studiów niestacjonarnych

poniedziałek godz.: 18.05-18.50 - pokój konsultacyjny (informacje poniżej) 

 

Konsultacje we wskazanych terminach odbywają się za pośrednictwem:

Google: Classroom, Meet
e-mail: klaudia.plac@uekat.pl
tel.: +48 32257-7420

Konsultacje odbywają się w pokoju konsultacyjnym
Classroom - kod zajęć: mjumbzw
Meet - nazwa spotkania: ekk-afuy-yvq

 

Areas of didactic activity

 • Spatial planning
 • New concepts of urban development   
 • Supporting city development - regional, national and European policies  
 • Residents and The Economics of Leisure, Recreation and Tourism
 • Project management
 • Project management in TSL sector
 • Investment Project Management

Membership and positions

 • Krajowy recenzent Podsumowania dla decydentów części WG I i WG II do VI Raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC (z ramienia Ministerstwa Klimatu i Środowiska)

Membership in organizations and associations: 

 • EAERE - European Association of Environmental and Resource Economists
 • IAUC - International Association for Urban Climate
 • PSEŚiZN - Polish Association of Environmental and Resource Economists
 • RSA - Regional Studies Association
 • UEA - Urban Economics Association

 

 

Scientific and research specialization

Climatologist, economist and educationalist. Co-author of studies in the field of spatial planning, diagnostic studies on social and economic areas in communes and strategic documents

Fields of Research

 • New Climate Economy,
 • climate resilient cities and urban fabric, climate planning, 
 • applied climatology: urban climate, bioclimatology, topoclimatology,
 • Green Economy,
 • inclusive development,
 • sustainable behaviours and communities,
 • Geographic Information Systems (GIS) and databases.

 

Specjalizacja naukowo-badawcza

Absolwentka ekonomii (UE Katowice) i klimatologii (UŚ), a także studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki oraz z zakresu Systemów Informacji Geograficznej (AGH Kraków).

Współautorka opracowań z zakresu planowania przestrzennego, opracowań diagnostycznych dotyczących sfery społecznej i gospodarczej w gminach oraz dokumentów strategicznych.

Obszary zainteresowań

 • ekonomia klimatyczna,
 • miasta/przestrzeń  odporna na zamiany klimatu, planowanie na rzecz klimatu, 
 • klimatologia stosowana - klimatologia urbanistyczna, bioklimatologia, topoklimatologia,
 • zielona gospodarka,
 • rozwój inkluzywny,
 • ekonomia behawioralna w kontekście miast (sustainable behaviours and communities),
 • Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS) i bazy danych.

Publications

For information on publications and projects, see:

 

 

Hobbies

 • social and life sciences,
 • mountain and urban tourism, bicycle touring,
 • sports and sailing.

Additional information