Prof. UE dr hab. Małgorzata Czornik

dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE

Profesor nadzwyczajny
1 Maja 47
Bud. E; pok. 312
40-287 Katowice

Konsultacje:

Kontakt mailowy pod adresem wskazanym powyżej.

Konsultacje (zdalne) w semestrze letnim w poniedziałki od 10.00 do 11.30.

Link do połączenia w czasie konsultacji (po wcześniejszym mailu):

meet.google.com/lookup/fqe2xxvkqw

M. Czornik: Sektor publiczny: ekonomicznie i dydaktycznie. Wykłady, przykłady, komentarze. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022,

link do sprzedaży wysyłkowej:
https://prawniczakatowice.pl/pl/p/Sektor-publiczny-ekonomicznie-i-dydaktycznie.-Wyklady%2C-przyklady%2C-komentarze/250118

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • ekonomia miasta
  • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
  • ekonomia sektora publicznego
  • gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej
  • produkty turystyki miejskiej i kulturowej
  • promocja miasta

Zajmowane stanowiska

  • członek ERSA Sekcja Polska,
  • członek Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN,
  • członek Kapituły Nagrody „Spiżowy Jorg” przyznawanej przez Burmistrza Radzionkowa i IPH w Tarnowskich Górach. 

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizacja naukowa w dziedzinie szeroko rozumianej ekonomii miejskiej i regionalnej, w tym teoretycznych podstaw rozwoju lokalnego, zagadnień konsumpcji miejskiej, audytu miejskiego i społeczno – kulturowych uwarunkowań rozwoju miast. Dodatkowo zainteresowania wybranymi aspektami gospodarki przestrzennej, marketingu terytorialnego oraz rozwoju regionalnego. Autorka ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny ekonomii miejskiej, w tym trzech monografii naukowych („Promocja miasta”, „Miasto”, Konsumpcja miejska”) oraz współautor i redaktor naukowy serii „Gospodarka przestrzenna w krajach UE” (trzy tomy). Kierownik dwóch projektów badawczych („Wdrażanie koncepcji rozwoju w miastach powiatowych województwa śląskiego” i „Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym na przykładzie miast siedzib władz powiatowych województwa śląskiego”), główny wykonawca i członek wielu zespołów realizujących krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. 

Dodatkowe

Ekspert w dziedzinie rozwoju miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego strategicznego kontekstu, lokalizacji funkcji na obszarach zurbanizowanych oraz analiz preferencji różnych grup użytkowników miejskich. Kierownik i główny wykonawca ponad 50 prac realizowanych dla samorządów terytorialnych, w tym m.in. współautorka: Strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013-2020, Strategii rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do 2022, Strategii rozwoju miasta Zabrze 2030, Audytu Miejskiego Gminy Pszczyna (2017).