mgr Piotr Rykała

mgr Piotr Rykała

Asystent
ul. Adamskiego 7
Bud. N; pok. 159
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

wtorek - 15:20 - 17:00

 

Proszę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem wysłać informację mailową (z konta w domenie uekat.pl) o zamiarze uczestniczenia w konsultacjach. 

Konsultacje we wskazanym terminie odbywają się w aplikacji Google Classroom - pokój: do7sgpm

 

 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

  • Infrastruktura techniczna w gospodarce przestrzennej
  • Projekty rozwoju lokalnego i regionalnego
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie projektami TSL
  • Zarządzanie projektami miejskimi i deweloperskimi
  • Zarządzanie ryzykiem projektu
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Urban & Business Lab
  • Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych