Dr Radosław Cyran

dr Radosław Cyran

Wykładowca
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 161
40-069 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają w każdy poniedziałek o godzinie 18.00-19.30 za wyjątkiem dni, w których ustanowiono godziny rektorskie.


Spotkania odbywają się w google meet:
meet.google.com/gpn-vasj-tyy

Zajmowane stanowiska

 • menedżer Kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości
 • kierownik studiów podyplomowych Rzeczoznawca majątkowy
 • kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami
 • członek zespołu ekspertów działających przy Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przygotowujących raporty dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie na potrzeby Śląskiego Forum Ekspertów
 • członek grupy eksperckiej Mieszkalnictwo wypracowującej rekomendacje realizacji polityki mieszkaniowej  w ramach krajowej polityki miejskiej na Kongres Polityki Miejskiej 2019
 • krajowy ekspert Komisji Europejskiej (2017 rok) z zakresu funkcjonowania usług na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Unii Europejskiej
 • członek Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska,
 • członek Senackiej Komisji ds. Inwestycji UE w Katowicach w kadencji 2012-2016,
 • ekspert Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie
 • ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
 • ekspert Habitat for Humanity Polska

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizuje się w problematyce: potencjału rozwoju lokalnych rynków mieszkaniowych, postaw mieszkaniowych, efektywności gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz polityki mieszkaniowej.
Autor ponad 40 artykułów, zarówno naukowych, jak i specjalistycznych z obszaru: budownictwa mieszkaniowego, rynków mieszkaniowych oraz roli gminy w procesie rozwoju mieszkalnictwa. Twórca ekspertyz z zakresu możliwości wdrożenia na szczeblu państwa nowych instrumentów polityki mieszkaniowej, lider ponad 20 prac na rzecz praktyki gospodarczej z zakresu lokalnych strategii rozwoju mieszkalnictwa, współautor ekspertyz na rzecz gmin oraz Komisji Europejskiej.