W sprawach pilnych, można skontaktować się z Biurem wsparcia pracowników naukowo-dydaktycznych:

+ 48 32 257 77 41