mgr Agnieszka Majorek

Adamskiego 7
Bud. N; pok. 347
40-069 Katowice

W sprawach pilnych, można skontaktować się z Biurem wsparcia pracowników naukowo-dydaktycznych:
+ 48 32 257 77 41

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:

środy w godz. 9:00 - 10:30

konsultacje w dn. 16.11.2022 zostały przełożone na 14.11.2022 w godz. 9:00 - 10:30
konsultacje w dn. 7 i 21 grudnia odbędą się w godz. 12:00 - 13:30

Dodatkowo:
ndz.  13.11.2022 w godz. 11:30 - 12:30
sb.    17.12.2022 w godz. 10:00 - 11:00
sb.    14.01.2023 w godz. 10:00 - 11:00

Konsultacje odbywają się poprzez wideorozmowy w Google Meet pod linkiem:
https://meet.google.com/biz-peoa-yez

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Ćwiczenia z przedmiotów:

 • Analiza ekonomiczno-przestrzenna
 • Modele w gospodarce przestrzennej
 • Systemy informacji geograficznej
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Symulacje przestrzenne
 • GIS w planowaniu przestrzennym
 • GIS w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
 • Miejska przestrzeń publiczna
 • Miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Integracja danych przestrzennych
 • Geografia ekonomiczna

Zajmowane stanowiska

 • członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Katowicach
 • członek Rady Programowej Fundacji Napraw Sobie Miasto