mgr Agnieszka Majorek

Adamskiego 7
Bud. N; pok. 347
40-069 Katowice

Konsultacje:

Zgodnie z zaleceniami wszystkie konsultacje odbywają się aktualnie online.

 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

piątki w godz. 10.00 - 11:30 w s.124 A

W przypadku studiów niestacjonarnych konsultacje odbywają się w sposób elastyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb - proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia spotkania.

Planowane dodatkowe konsultacje:

ndz.  08.05.2022 w godz. 12:00 - 13:00
ndz.  15.05.2022 w godz. 10:45 - 11:45 w s.125 A
sb.    28.05.2022 w godz. 14:30 - 15:30 w s.124 A

Konsultacje odbywają się poprzez wideorozmowy w Google Meet pod linkiem:
meet.google.com/lookup/gvlochhbio

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Ćwiczenia z przedmiotów:

 • Analiza ekonomiczno-przestrzenna
 • Modele w gospodarce przestrzennej
 • Systemy informacji geograficznej
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Symulacje przestrzenne
 • GIS w planowaniu przestrzennym
 • GIS w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
 • Polityka regionalna
 • Miejska przestrzeń publiczna
 • Miejskie rynki nieruchomości i miejska przestrzeń publiczna
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Integracja danych przestrzennych

Zajmowane stanowiska

 • członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Katowicach
 • członek Rady Programowej Fundacji Napraw Sobie Miasto