mgr Agnieszka Majorek

Adamskiego 7
Bud. N; pok. 347
40-069 Katowice

Konsultacje:

Zgodnie z zaleceniami wszystkie konsultacje odbywają się aktualnie online.

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

czwartki 9.00 - 10:30

 

W przypadku studiów niestacjonarnych konsultacje odbywają się w sposób elastyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb - proszę o kontakt mailowy w celu ustalenia spotkania.

Planowane dodatkowe konsultacje:
ndz. 14.11.2021 w godz. 11:00 - 12:00
sb.   11.12.2021 w godz. 11:00 - 12:00
ndz. 23.01.2022 w godz. 11:00 - 12:00

 

Konsultacje odbywają się poprzez wideorozmowy w Google Meet pod linkiem:
meet.google.com/lookup/gvlochhbio

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Ćwiczenia z przedmiotów:

 • Analiza ekonomiczno-przestrzenna
 • Modele w gospodarce przestrzennej
 • Systemy informacji geograficznej
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Symulacje przestrzenne
 • GIS w planowaniu przestrzennym
 • GIS w gospodarce miejskiej i nieruchomościach
 • Polityka regionalna
 • Miejska przestrzeń publiczna
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Integracja danych przestrzennych

Zajmowane stanowiska

 • członek Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału w Katowicach
 • członek Rady Programowej Fundacji Napraw Sobie Miasto