dr Beata Dubiel

Adamskiego 7
Bud. N; pok. 347
40-069 Katowice

Konsultacje:

Zgodnie z zaleceniami wszystkie konsultacje odbywają się aktualnie online.

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:

środa 10.00 - 11.30

Konsultacje odbywają się poprzez wideorozmowy w Google Meet pod nazwą spotkania:
"BeataDubiel_konsultacje"