dr Beata Dubiel

Adamskiego 7
Bud. N; pok. 347
40-069 Katowice

Konsultacje:

Zgodnie z zaleceniami wszystkie konsultacje odbywają się aktualnie online.

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

Studia stacjonarne:
poniedziałek w godz. 13:30 - 15:00

Studia niestacjonarne:

05.03.2022 w godz. 9:00 - 10:30
02.04.2022 w godz. 9:00 - 10:30
07.05.2022 w godz. 9:00 - 10:30
11.06.2022 w godz. 9:00 - 10:30

Konsultacje odbywają się poprzez wideorozmowy w Google Meet pod nazwą spotkania:
"BeataDubiel_konsultacje"