prof. zw. dr hab. Krystian Heffner

Kierownik Katedry
Adamskiego 7
Bud. N; pok. 345
40-069 Katowice

Konsultacje:

Zgodnie z zaleceniami wszystkie zajęcia i konsultacje odbywają się aktualnie online.

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021:

piątki w godz. 11:40-13:10 na platformie Google Meet po uprzednim powiadomieniu mailowym (heffner@ue.katowice.pl).

Zajmowane stanowiska

  • kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
  • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (kadencja 2019-2022)

Specjalizacja naukowo-badawcza

Gospodarka regionalna, Polityka regionalna, Europejska polityka regionalna, Gospodarka przestrzenna, Geografia ekonomiczna, Gospodarka miejska, Rozwój obszarów wiejskich, Studia migracyjne

 

Uwarunkowania i kierunki rozwoju małych miast, kierunki zmian przestrzennych i gospodarczo-społecznych w strefach zewnętrznych metropolii, rozwój obszarów wiejskich, migracje i ich znaczenie dla rozwoju regionów i struktur lokalnych.