mgr Arkadiusz Kisiołek

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 114
40-228 Katowice

Konsultacje:

w semestrze zimowym: 

Studia stacjonarne: 

piątki 13:30  - 15:00

Studia niestacjonarne: 

20.11.2021 10:35 - 12:05
27.11.2021 10:35 - 12:05

16.01.2022 10:35 - 12:05

Google Meet:  meet.google.com/lookup/h24wvy5nwh 

Adres e-mail: arkadiusz.kisiolek@ue.katowice.pl 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

mgr Arkadiusz Kisiołek prowadzi ćwiczenia z  takich przedmiotów jak:

  • "Technologie informacyjne",
  • "Informatyka",
  • "Informatyka w logistyce",
  • "e-biznes",
  • "Projektowanie procesów",
  • "Business information systems".

Zajmowane stanowiska

  • Opiekun koła naukowego informatyki ekonomicznej Hashtag.

Publikacje

C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2020), Big data for customer knowledge management, Information Systems Architecture and Technology. Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part III / ed. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek , Springer, s. 244-253.

 

 

A. Kisiołek (2020): Wykorzystanie narzędzi big data w procesie zarządzania wiedzą o klientach, Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje / red. nauk. Celina M. Olszak, Robert Wolny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 66-75.

 

 

C.M. Olszak, A. Kisiołek, (2019), Big data w zarządzaniu wiedzą o klientach na przykładzie platformy muzycznej Spotify, Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s.39-49.

A. Kisiołek, (2018), Analiza wpisów na portalu Twitter z wykorzystaniem narzędzi big data zawartych w pakiecie R, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 362 s. 306-317.

C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2018), Big data in analysis of social media based on the example of Twitter, Academic Conferences and Publishing International Limited, s. 208-216.

Do góry

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze mgr Arkadiusza Kisiołka skierowane na: wykorzystanie systemów Business Intelligence i Big Data w zastosowaniach ekonomicznych, wykorzystanie technik data mining, takich jak text mining, analiza wydźwięku.