mgr Arkadiusz Kisiołek

Bogucicka 3
Bud. B; pok. 114
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje w semestrze zimowym

Studia stacjonarne:

wtorki, 8:20 - 9:50

 

Studia niestacjonarne:

8.10 15:15-16

30.10 12:15-13:30

12.11 10-10:45

19.11 10-10:45

15:01 8-8:45

21.01 12:45-13:30

Kontakt:

Google Meet:  meet.google.com/azg-xyea-ims

Adres e-mail: arkadiusz.kisiolek@ue.katowice.pl 

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

mgr Arkadiusz Kisiołek prowadzi ćwiczenia z  takich przedmiotów jak:

  • "Technologie informacyjne",
  • "Informatyka",
  • "Informatyka w logistyce",
  • "e-biznes",
  • "Projektowanie procesów",
  • "Business information systems".

Zajmowane stanowiska

  • Opiekun koła naukowego informatyki ekonomicznej Hashtag.

Publikacje

C. M. Olszak, A. Kisiołek (2022): Dashboard Framework. A Tool for Threat Monitoring on the Example of Covid-19. Proceedings of the 55th Annual Hawaii International Conference on System Sciences / ed. Tung X., University of Hawaii at Manoa, Honolulu, s. 276-285. 

A. Kisiołek (2021): Analiza ofert pracy z wykorzystaniem narzędzi Big Data zawartych w języku Python. Innowacje w gospodarce cyfrowej / red. nauk. Julia Włodarczyk, Tomasz Ingram, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2021, s. 58-72. 

C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2020), Big data for customer knowledge management, Information Systems Architecture and Technology. Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2019. Part III / ed. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek , Springer, s. 244-253.

A. Kisiołek (2020): Wykorzystanie narzędzi big data w procesie zarządzania wiedzą o klientach, Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje / red. nauk. Celina M. Olszak, Robert Wolny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 66-75.

C.M. Olszak, A. Kisiołek, (2019), Big data w zarządzaniu wiedzą o klientach na przykładzie platformy muzycznej Spotify, Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s.39-49.

A. Kisiołek, (2018), Analiza wpisów na portalu Twitter z wykorzystaniem narzędzi big data zawartych w pakiecie R, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 362 s. 306-317.

C. M. Olszak, A. Kisiołek, (2018), Big data in analysis of social media based on the example of Twitter, Academic Conferences and Publishing International Limited, s. 208-216.

Do góry

Zainteresowania

Zainteresowania badawcze mgr Arkadiusza Kisiołka skierowane na: wykorzystanie systemów Business Intelligence i Big Data w zastosowaniach ekonomicznych, wykorzystanie technik data mining, takich jak text mining, analiza wydźwięku.