Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Maria Mach-Król, Prof. UE

Bogucicka 3
Budynek: B; pok. 113
40-228Katowice

Konsultacje:

Urlop zdrowotny od 1.10.2023 do 31.08.2024

Health leave from Oct. 1st, 2023 to Aug. 31st, 2024.

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE prowadzi/prowadziła zajęcia z następujących przedmiotów:

 • "Bazy danych",
 • "Hurtownie danych (Oracle Warehouse Builder)",
 • "Tworzenie aplikacji internetowych",
 • "Technologie informacyjne",
 • "Business Intelligence",
 • "Zarządzanie wiedzą",
 • "E-biznes",
 • "E-usługi w biznesie i administracji publicznej",
 • "Data Science",
 • "Systemy CRM".

Publikacje

NAJWAŻNIEJSZE MONOGRAFIE:

 1. Pełech-Pilichowski T., Mach-Król M., Olszak, C.M. (Eds.)(2017): Advances in Business ICT: New Ideas from Ongoing Research. Studies in Computational Intelligence Volume 658, Springer, Berlin-Heidelberg. ISBN: 978-3-319-47207-2 (Print) 978-3-319-47208-9 (Online).

 2. Mach-Król M., Olszak C.M., Pełech-Pilichowski T. (2015): Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer, Berlin-Heidelberg, Studies in Computational Intelligence 579.

 3. Mach-Król M., Pełech-Pilichowski T. (Eds.) (2014): Advances in Business ICT. Advances in Intelligent Systems and Computing 257, Springer. ISBN: 978-3-319-03676-2 (Print) 978-3-319-03677-9 (Online).

 4. Mach M. (2007): Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, seria „Monografie i Opracowania” nr 176, PN nr 1154, Wrocław.

 5. Mach M., Jakubczyc J. A. (2007): Wiedza a czas: ewolucja wiedzy i wnioskowanie temporalne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku angielskim)

 

 1. Mach-Król, M. (2021), Framework for Implementing Temporal Big Data Analytics in Organizations. In: Khalid E. Soliman (Ed.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p. 8568-8575. International Business Information Management Association (IBIMA). 

 2. Mach-Król, M. (2020). Conceptual Foundations for the Temporal Big Data (TBDA) Implementation Methodology in Organizations. In: Marcin Hernes, Artur Rot, Dorota Jelonek (Eds.), Towards Industry 4.0 – Current Challenges in Information Systems. Cham: Springer, pp. 235-247.
 3. Mach-Król M. (2018), Temporal Aspects of Big Data and Their Implications for Big Data Analytics. In: B.M.E. de Waal, P. Ravesteijn (Eds.), Proceedings of the 14th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2018, HU University of Applied Sciences Utrecht, Netherlands, 18-19 Oct. 2018. Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading, UK, 2018. E-Book ISBN: 978-1-912764-02-0; E-Book ISSN: 2048-903X; Print version ISBN: 978-1-912764-01-3; Print Version ISSN: 2048-9021; pp. 138-146.3.
 4. Mach-Król M. (2017): Big Data analytics in Polish companies – selected research results. [In:] J. Kowal, A. Kuzio, J. Mäkiö, G. Paliwoda-Pękosz, P. Soja, R. Sonntag (eds.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM). University of Wrocław,, pp. 64-77. eISBN: 978-83-64389-64-1.   
 5. Mach-Król M., Michalik K. (2017): Verification of Temporal Knowledge Bases as an Important Aspect of Knowledge Management Processes in Organization. [In:] Pełech-Pilichowski T., Mach-Król, M., Olszak, C. M. (Eds.), Advances in Business ICT: New Ideas from Ongoing Research. Studies in Computational Intelligence Volume 658, Springer, Berlin-Heidelberg. ISBN: 978-3-319-47207-2 (Print) 978-3-319-47208-9 (Online), p. 1-15.

 6. Mach-Król M. (2016): On How ICT Can Support Organizational Creativity. In: Kommers P., Abraham A.P., Roth J. (eds.), Proceedings of the International Conferences on ICT, Society, and Human Beings 2016, Web Based Communities and Social Media 2016, Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2016, and Theory and Practice in Modern Computing 2016; Madeira, Portugal, June 1-4. IADIS Press 2016, ISBN 978-989-8533-54-8, pp. 271-274.

 7. Mach-Król M. (2015): Nonlinear Time Structures and Nonlinear Time Ontology for Description of Economic Phenomena. In: M. Mach-Król, C.M. Olszak, T. Pełech-Pilichowski (ed.), Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Studies in Computational Intelligence 579, Springer, pp. 77-88, ISBN 978-3-319-11327-2, 978-3-319-11328-9 (eBook).

 8. Mach-Król M., Michalik K. (2015): An Intelligent System with Temporal Extension for Reasoning About Legal Knowledge. In: A. M. J. Skulimowski (ed.), Looking into the Future of Creativity and Decision Support Systems Proceedings of the 8th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, Progress & Business Publishers, Kraków, pp. 360-369, ISBN 978-83-912831-6-5.

 9. Mach-Król M., Michalik K. (2015): Validation and Verification of Temporal Knowledge as an Important Aspect of Implementing a Temporal Knowledge Base System Supporting Organizational Creativity. In: Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. (Eds.), Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 5. ISSN 2300-5963, ISBN 978-83-60810-66-8 (Web), 978-83-60810-67-5 (USB), 978-83-60810-65-1 (ART), IEEE Catalog Number: CFP1585N-ART (ART), CFP1585N-USB (USB), Pp. 1315 – 1320. IEEE.

 10. Mach-Król M., Olszak C.M. (2015): Big Data: a New Value for Organizations. In: Fošner A. (ed.), Advances in Business-Related Scientific Research Conference, GEA College, Ljubljana. ISBN 978-961-6347-58-7.

 11. Mach-Król M. (2015): Using temporal formalisms to support organizational creativity, Proc. 7th International Conference on Information Technology ICIT-2015, Amman, Jordan, May 12-15, ISSN 2306-6105, ISBN 978-9957-8583-3-9, s. 1-7.

 12. Mach-Król M. (2015): A survey and assessment of maturity models for big data adoption, Proc. 11th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems, May 21-22, Uherske Hradiste, Czechy, ISBN 978-80-248-3741-3.

 13. Mach-Król M. (2015): Nonlinear Time Structures and Nonlinear Time Ontology for Description of Economic Phenomena. W: Mach-Król M., Olszak C.M., Pełech-Pilichowski T., Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer, Berlin-Heidelberg, Studies in Computational Intelligence 579, str. 77-88.

 14. Mach-Król M., Michalik K. (2014): Selected aspects of temporal knowledge engineering.  in: Ganzha, M., Maciaszek, L., Paprzycki, M. (Eds.), Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 2. ISSN 2300-5963, ISBN 978-83-60810-58-3 (Web), 978-83-60810-57-6 (USB), 978-83-60810-61-3 (ART) IEEE Catalog Number: CFP1485N-ART (ART), CFP1485N-USB (USB).

 15. Mach-Król M. (2014): Tasks for an Intelligent System with Temporal Knowledge Base, Supporting Organizational Creativity. In: Ministr J., Tvrdiková M., IT for Practice 2014. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava , p. 77-88. ISBN 978-80-248-3555-6.

 16. Mach-Król M. (2014): Prospects of Using Temporal Logics for Knowledge Management. In: Mach-Król M., Pełech-Pilichowski T. (Eds.), Advances in Business ICT. Advances in Intelligent Systems and Computing 257, Springer, pp. 41-52. ISBN: 978-3-319-03676-2 (Print) 978-3-319-03677-9 (Online).

 17. Mach-Król M. (2013): Nonlinear Time Ontology for Economic Reality Description. W: Ali al-Dahoud (red.), The 6th International Conference on Information Technology, IEEE Jordan Chapter, ICIT 2013. Proceedings, Al-Zaytoonah University, Amman, Jordan.

 18. Mach-Król M. (2013): The Set of Time Structures for Economic Phenomena Description. W: Ganzha M., Maciaszek L. A., Paprzycki M.,  Proc. Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Kraków, Poland, 8 - 11 September, pp. 967 – 969. ISBN 978-1-4673-4471-5 (Web).

 19. Mach-Król M. (2013): Krzysztof Michalik, An Intelligent System with Temporal Extension for Reasoning About Legal Knowledge. W: Andrzej M.J. Skulimowski (ed.):  Looking into the Future of Creativity and Decision Support Systems. Proceedings of KICSS'2013, pp. 360-369, © Progress & Business Publishers, Kraków.

 20. Salem A.-B. M., Mach-Król M. (2012): Intelligent Methodologies for Medical Knowledge Management. In: Sendra S., Metrôlho J. C. (Eds.), Recent Researches in Communications and Computers, WSEAS Press, pp. 193-198.

 21. Mach M. (2011): Analysing economic environment with temporal intelligent systems: the R-R-I-M architecture and the concept of quasi-objects. In: Nycz M., Owoc M.L. (Eds.), “Knowledge Acquisition and Management”, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no 232, pp. 50-60.

 22. Mach M.A., Owoc M.L. (2010): Knowledge Granularity and Representation of Knowledge: Towards Knowledge Grid. Intelligent Information Processing V, IFIP AICT 340, Springer, pp. 251-258.

 23. Mach M.A. (2008): Data Mining Techniques and Business Intelligence Tools for Barriers to Entry Analysis and Management, in: Nycz M., Owoc M.L. (Eds.), Knowledge Acquisition and Management, Wroclaw University of Economics Research Papers no. 25, Wroclaw (opublikowane marzec 2009), pp. 94-104.

 24. Mach M.A., Owoc M.L. (2008): Granularity of Knowledge from Different Sources. In: Zhongshi Shi, Mercier-Laurent E., Leake D. (Eds.), Intelligent Information Processing IV, Springer, pp. 50-57.

NAJWAŻNIEJSZE ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH (w języku polskim)

 1. Mach-Król M. (2017): Obszary zastosowań wspomagania twórczości organizacyjnej. W: Celina M. Olszak (red.), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, s. 197-207. p-ISBN: 978-83-255-9719-1, e-ISBN: 978-83-255-9720-7.

 2. Mach-Król M. (2017): Przykłady systemów informatycznych do wspomagania twórczości organizacyjnej. W: Celina M. Olszak (red.), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, s. 119-134. p-ISBN: 978-83-255-9719-1, e-ISBN: 978-83-255-9720-7.

 3. Mach-Król M. (2017): Przykłady systemów informatycznych do wspomagania twórczości organizacyjnej. [W:] Celina M. Olszak (red.), Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, s. 119-134. p-ISBN: 978-83-255-9719-1, e-ISBN: 978-83-255-9720-7.

 4. Mach-Król M. (2014): Zadania systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną. W: Perechuda, K., Chomiak-Orsa I., Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości. Monografia. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa. ISBN 978-83-63500-84-9. Str. 80-90.

 5. Mach-Król, M. (2014): Informatyka w analizie konkurencji. W: Olszak C.M., Informatyka dla biznesu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Str. 227-246. ISBN 978-83-7875-207-3.

 6. Mach M. A. (2010): Perspektywy wykorzystania logik temporalnych w zarządzaniu wiedzą. W: Korczak J., Chomiak-Orsa I., Sroka H. (red.), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Wydawnictwo UE Wrocław, s. 302-310.

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku angielskim)

 1. Mach-Król M. (2022), Conceptual Framework for Implementing Temporal Big Data Analytics in Companies. “Applied Sciences” 2022, 12(23), 12265; https://doi.org/10.3390/app122312265 (IF: 2,838).
 2. Mach-Król M., Gładysz T. (2022), Framework for Assessing Virtualization Maturity of Universities. “Problemy zarządzania – Management Issues” 2022; 20 (2(96)): 70-98. DOI: 10.7172/1644-9584.96.4

 3. Mach-Król, M., Hadasik, B. (2021). "On a Certain Research Gap in Big Data Mining for Customer Insights" Applied Sciences 11, no. 15: 6993. doi.org/10.3390/app11156993 (IF: 2,679).

 4. Mach-Król M., (2019). Requirements for the temporal BDA implementation methodology in organizations. Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), 1(51), pp. 44-54. Mach-Król M., (2019). Requirements for the temporal BDA implementation methodology in organizations. Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), 1(51), pp. 44-54.

 5. Olszak C.M, Mach-Król M. (2018): A Conceptual Framework for Assessing an Organization’s Readiness to Adopt Big Data. “Sustainability” 2018, Vol. 10, 3734 (IF, 2,075)

 6. Mach-Król M. (2017): How to enhance organizational creativity by analyzing new knowledge sources to gain competitive advantage. “IT Cost Management Strategies”, Vol. 18, No. 2. ISSN:1091-1820, p. 101-108.

 7. Mach-Król M. (2016): On Assessing Organization’s Preparedness to Adopt and Make Use of Big Data, Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics) nr 1(39), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 75-82, ISSN 1507-3858.

 8. Mach-Król M. (2016): Requirements for Implementing a Temporal Knowledge Base System for Supporting Organizational Creativity. Proc. Int'l Conference on Change, Innovation, Informatics and Disruptive Technology, London, UK, Oct. 11-12, 2016, ISSN 2476-017X, p. 83-91, Global Proceedings Repository.

 9. Mach-Król M. (2016): On Assessing Organization’s Preparedness to Adopt and Make Use of Big Data. Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) nr 1(39), Wydawnictwo UE Wrocław, ISSN 1507-3858, s. 75-82.

 10. Mach-Król M. (2015): Implementation Guidelines for a Temporal Intelligent System Supporting Organizational Creativity, „Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) nr 1(35), Wydawnictwo UE Wrocław, ISSN 1507-3858, s. 28-35. DOI: 10.15611/ie.2015.4.03.

 11. Mach-Król M. (2015): A survey and assessment of maturity models for big data adoption, Proc. 11th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems, May 21-22 Uherske Hradiste, Czechy, ISBN 978-80-248-3741-3 (wersja elektroniczna bez numerów stron).

 12. Mach-Król M. (2015): Tools for Building a Temporal Knowledge Base System Supporting Organizational Creativity. “Procedia Computer Science”, Volume 65, Pages 1031-1037, Elsevier. ISSN 1877-0509.

 13. Mach-Król M. (2013): Temporal Knowledge, Temporal Ontologies, and Temporal Reasoning for Managerial Tasks – an Attempt for a Survey. ACEEE Int. J. on Information Technology , Vol. 3, No. 3, pp. 1-13. ISSN 2158-012X (print); ISSN 2158-0138 (online).

 14. Mach-Król M. (2013): Temporal knowledge and temporal reasoning systems. “Business Informatics”, vol. 1(27), 2013, Wydawnictwo UE Wrocław, pp. 46-55.

 15. Mach-Król M. (2012): Prospects of using temporal logics for knowledge management. “Business Informatics”, vol. 4(26).

 16. Mach M. A. (2011): Nonlinear Time Structures for Economic Reality Description – a Survey, Proc. ICIT 2011 The 5th International Conference on Information Technology, Amman, Jordan, May 11-13,. ISBN: 9957-8583-0-0, IEEE Jordan Section, IEEE Computer Society Lebanon Chapter.

 17. Mach M., Salem A.-B. (2010): Intelligent Techniques for Business Intelligence in Healthcare. Proc. ISDA-2010: International Conference on Intelligent Systems and Applications, Nov. 29-Dec.1,  Cairo, Egypt, ISBN: 978-1-4244-8135-4, IEEE. Ss. 545- 550.

 18. Mach M. A., Owoc M. L. (2010): About dimensions and measures of knowledge granularity. Computer Methods and Systems CMS-09, pp. 199-204.

 19. Nalepa G. J., Mach M. A (2009): Business Rules Design Methods for Business Process Management, Proc. IMCSIT-09: International Multiconference On Computer Science and Information Technology, Polish Information Processing Society, pp. 165-170.

 20. Mach M. A. (2008): Inference Rules Based on Conceptual Graphs For Analysis of Economic Environment. Proc. IADIS-08: International Conference Applied Computing 2008, Algarve, Portugal 10-13 April, ISBN: 978-972-8924-56-0, pp. 368-372.

 21. Mach M. A., Nalepa G. J. (2007): Intelligent Business Web Applications Design Using the XTT Approach. Proc. of the 16th International Conference on Systems Science, ed. A. Grzech, Vol. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, pp. 405-412.

 22. Nalepa G. J., Mach M. A. (2007): Conceptual Modeling of Business Rules and Processes with the XTT Method. W: Tadeusiewicz R., Ligęza A., Szymkat M. (red.), Computer Methods and Systems, VI Konferencja Metody i Systemy Komputerowe Kraków, ISBN 83-916420-4-6, s. 65-70.

 23. Mach M. A. (2007): Conceptual Graphs for Reasoning on Changes in Enterprise’s Environment. W: Tadeusiewicz R., Ligęza A., Szymkat M. (red.), Computer Methods and Systems, VI Konferencja Metody i Systemy Komputerowe Kraków, ISBN 83-916420-4-6, s. 129 – 134.

 24. Mach M. A. (2007): The Concept of Quasi-objects in a Temporal Intelligent System. Proc. IMCSIT-07: International Multiconference On Computer Science and Information Technology, ISSN 1896-7094, PIPS (Polish Information Processing Society), pp. 755-764.

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY (w języku polskim)

 1. Mach-Król M. (2018): Recepcja temporalnego modelu dojrzałości do big data wśród menedżerów – badania wstępne. „Przegląd Organizacji” nr 4, str. 27-34. ISSN 0137-7221.

 2. Mach-Król M., Modrzejewska D. (2017): Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data. „Informatyka Ekonomiczna” („Business Informatics”) 2(44), 2017, ISSN: 1507-3858; e-ISSN: 2450-0003, w druku.

 3. Mach-Król M. (2016): Propozycja formularza samooceny dojrzałości organizacji do Big Data. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 270/2016, ISSN 2083-8611, str. 181-189.

 4. Mach-Król M. (2016): Przegląd i ocena wybranych systemów komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej. „Studia Ekonomiczne. Zarządzanie”, 2016(7) nr 278, pp. 69-80.

 5. Mach-Król M. (2015): Warunki wdrożenia systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną. „Studia ekonomiczne” – Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 212/2015, s. 98-109. ISSN 2083-8611.

 6. Mach-Król M. (2015): Analiza i strategia big data w organizacjach. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, tom 74, str. 43-55, ISSN 1732-324X.

 7. Mach-Król M. (2015): Wiedza i ontologie w temporalnych systemach inteligentnych. „Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”) nr 1(35) 2015, Wydawnictwo UE Wrocław, ISSN 1507-3858, s. 28-35.

 8. Mach-Król M., Michalik K. (2014): Logika temporalna w koncepcji baz wiedzy systemu Logos do reprezentacji wiedzy w domenie prawniczej. W: Technologie informatyczne w administracji publicznej redakcja naukowa: Andrzej Kobyliński, Andrzej Sobczak, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 33/2014, str. 373-389, SGH.

 9. Mach-Król M. (2014): Formalizacja temporalna tekstów o charakterze regulaminowym – na przykładzie regulaminu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. „Studia ekonomiczne” nr 199/2014, UE Katowice, s. 156-164.

 10. Mach-Król M. (2014): Ontologia czasu nieliniowego dla opisu rzeczywistości ekonomicznej. „Informatyka ekonomiczna” („Business Informatics”), nr 1(31), Wydawnictwo UE Wrocław, pp. 69-76. ISSN 1507-3858.

 11. Mach-Król M. (2014): Narzędzia budowy systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną. „Informatyka Ekonomiczna” („Business Informatics”) nr 2(32), Wydawnictwo UE Wrocław, s. 179-187.

 12. Mach M. A. (2011): Optymalizacja systemu monitorowania zmian obiektów inżynierskich przy użyciu logik temporalnych. W: Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2011, PN UE Katowice, s. 96-104.

 13. Mach M. A., Zając P. (2010): Monitorowanie zagrożeń deformacji terenu z użyciem temporalnego systemu inteligentnego na przykładzie kopalni BOT Turów SA. W: Nycz M., Owoc M. L. (red.), Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 133, Wrocław, s. 69-78.

 14. Mach M. A. , Owoc M. L. (2010): Problem granulacji wiedzy pochodzącej z różnych źródeł. W: Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Prace Naukowe AE Katowice, s. 168-176.

 15. Mach M.A. (2009): Nieliniowe struktury czasu a opis rzeczywistości ekonomicznej. „Informatyka ekonomiczna” 13, Prace Naukowe UE Wrocław, s. 218-226.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3