Zdjęcie Teresa  Gądek-Hawlena

dr Teresa Gądek-Hawlena

Wykładowca
1 Maja 47
Bud. E; pok. 313
40-287 Katowice

Konsultacje:

 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem google meet w następujących terminach:

co piątek w godz. 9.50 - 11.20  https://meet.google.com/tus-qeze-mri

Konsultacje dla studentów niestacjonarnych odbywają się po zajęciach w terminach: 

9.10.2021 godz. 10.40 - 11.25 https://meet.google.com/urk-bmqc-ifc

14.11.2021. godz. 16.10 - 16.55 https://meet.google.com/tec-oynn-mtf

19.12.2021 godz. 16.10 - 16.55  https://meet.google.com/btt-wszv-gvk

15.01.2022 godz. 15.35 - 16.10 meet.google.com/xrm-druu-hnd

Specjalizacja naukowo-badawcza

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- Transport w turystyce,
- Logistyka pocztowa.

Zainteresowania

Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; wpływ transportu na zmiany w ruchu turystycznym; oddziaływanie nowoczesnych technologii na logistykę pocztową.