dr hab. Joanna Błach

1 Maja 47
Bud. E; pok. 8
40-226 Katowice

 

 

Konsultacje:

konsultacje w sesji

2019-01-31 w godz. 8.10-9.40

2019-02-12 w godz. 9.30-11.00

w semestrze letnim
studia stacjonarne

2019-02-18  w  godz. 10.00-11.30

2019-02-27  w godz.  8.10-9.40

2019-03-04  w godz. 10.00-11.30

2019-03-13 w godz. 8.10-9.40

2019-03-18 w godz. 10.00-11.30

2019-03-27 w godz. 8.10-9.40

2019-04-01 w godz. 11.30-13.00

2019-04-10 w godz.  8.10-9.40

2019-04-15 w godz.  11.30-13.00

2019-04-24 w godz.  8.10-9.40

2019-04-29 w godz.  11.30-13.00

2019-05-06 w godz.  10.00-11.30

2019-05-15 w godz.  8.10-9.40

2019-05-20 w godz.  11.30-13.00

2019-05-27 w godz.  8.10-9.40

2019-06-05  w godz.  8.10-9.40

2019-06-10 w godz.  15.30-17.00

studia niestacjonarne
2019-03-10 w godz. 14.30-16.00

2019-04-06 w godz. 9.00-10.30

2019-05-11 w godz. 9.00-10.30

2019-06-15 w godz. 11.00-12.30