dr hab. Krystian Pera, prof. UE

Kierownik Katedry, Członek Rady Uczelni
Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 402
40-228 Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji:

05.09.19, godz.  8:30-10:00

09.09.19, godz.  8:30-10:00

20.09.19, godz. 14:00-15:30

Bardzo proszę każdorazowo, dzień przed terminem konsultacji sprawdzić czy terminy nie uległy zmianie.