Zdjęcie Beata  Dratwińska-Kania

dr hab. Beata Dratwińska-Kania

Bogucicka 3
Bud. A; pok. 409
40-228 Katowice

Konsultacje:

UWAGA: zaliczenie z Rachunkowości na kierunku Przedsiębiorczość
i F
inanse (WE, 1 stopień niestacjonarne) odbędzie się 14.09.19 r.
o godz. 12:00 w sali 412A

Terminy konsultacji we wrześniu:

9 wrzesień,   godz. 11:00-12:30

14 wrzesień, godz. 10:30-12:00

16 wrzesień, godz. 16:00-17:30

27 wrzesień, godz.   9:30-11:00