dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. UE

Bogucicka 3a
Bud. A; pok. 238
40-228 Katowice

Konsultacje:

w semestrze letnim

czwartki w godz. 12.00-13.30, pokój 238 A

w sesji

12.06. w godz. od 10.30-12.00
19.09. w godz. 9:00-10.30, pokój 238 A