Zdjęcie Małgorzata  Rówińska

dr hab. Małgorzata Rówińska, prof. UE

Kierownik Zakładu Sprawozdawczości i Rewizji Finansowej
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 236
40-228 Katowice

Konsultacje:

Konsultacje

26.06.2019    godz. 10.00 - 11.30    s. A 236

04.07.2019    godz. 15.00 - 16.30    s. A 236

09.07.2019    godz. 13.00 - 14.30    s. A 236

10.09.2019    godz. 10.30 - 12.00    s. A 236

17.09.2019   godz. 10.00 – 11.30     s. A 236

25.09.2019   godz.   8.00 –  9.30      s. A 236